EQUIVALÈNCIA PES / VOLUM

La major part de les tarifes de transport fan constar a les seves condicions generals una clàusula d’equivalència pes / volum, que apliquen a totes les expedicions. El motiu principal és assegurar-se que, sigui quina sigui la densitat dels materials transportats, el preu dels serveis de transport és el que ells estimen just. Aplicant aquesta fórmula, s’equilibren expedicions de densitats molt baixes a l’estàndard que hom estima necessari per a la rendibilitat mínima del transport, normalment 250 o 270 kg per metre cúbic transportat.

Com surten els 250 o 270 kg per metre cúbic?

Si entenem que un tràiler (el camió més utilitzat per a fer l’arrossegament de les rutes) pot arribar a carregar 24.000 kg de càrrega i que les mides estàndards d’una caixa o remolc són 13,60 x 2,40 x 2,70 metres (llarg x ample x alt), només cal que dividim la capacitat de càrrega pels metres cúbics a ocupar i ens donarà el pes facturable per cada metre cúbic ocupat.

13,60 x 2,40 x 2,70 = 88,128 m3

24.000 / 88,128 = 272,33 kg/m3

Com podem saber quin pes ens facturaran per una expedició?

Per calcular el pes facturable haurem de conèixer tres dades:

1. Quina equivalència pes/volum tenim a la nostra tarifa de transport.

2. Quin volum (m3) té l’expedició a valorar.

3. Quin és el pes real de l’expedició.

El càlcul és molt senzill, només cal que multipliquem els metres cúbics de l’expedició pel factor de conversió pes/volum i comparem aquest “pes facturable” amb el pes real de l’expedició. Si prenem el major dels valors, ja tindrem el pes facturable que ens aplicaran i només ens quedarà anar a consultar la tarifa per a veure el cost del servei.

Exemples:

1. Tenim una expedició de 1,3 m3 i 283 kg de pes real. La nostra tarifa ens indica que el factor de conversió pes / volum és 250 kg / m3.

Calculem el pes facturable -> 1,3 x 250 = 325 kg

325 és superior al pes real (283 kg) per tant, ens facturaran a raó de 325 kg

2. Tenim una expedició de 1,8 m3 i 650 kg de pes real. La nostra tarifa ens indica que el factor de conversió pes / volum és 250 kg / m3.

Calculem el pes facturable -> 1,8 x 250 = 450 kg

450 és inferior al pes real (650 kg) per tant, ens facturaran a raó de 650 kg