Treballa amb diferents proveïdors de transport? Com pren la decisió d’assignació de transport? Vol saber si pot millorar els seus costos modificant aquesta assignació?

Analitzem les tarifes i els serveis del seus proveïdors per a millorar els seus costos i la seva eficiència logística. Elaborem uns nous paràmetres d’optimització de costos i un informe trimestral amb la quantificació dels canvis d’assignació per a que vostè pugui dimensionar el cost de la seva flexibilitat.