Està cansat de rebre ofertes de transport? Ja no rep noves ofertes per que no pot dedicar-hi més temps? Voldria avaluar les ofertes quan vostè decideixi i tenir-les actualitzades sense haver de dedicar-hi molt temps?

Nosaltres podem ser el seu departament de compres, els atenem, avaluem les seves ofertes i li preparem un informe comparatiu per a que sigui vostè qui prengui la decisió quan vostè decideixi fer-ho.

I si creu que la millor opció és seguir amb els seus actuals proveïdors però vol conèixer si els seus costos estan en línia amb el mercat, nosaltres l’ajudarem a comparar-los i, si cal, a definir una estratègia de negociació que els millori.

Mercat Realitat Nou posicionament