A ASLOG pensem que les persones són el principal capital de les empreses i que la seva formació és vital per al futur de les mateixes. Tot i que l’oferta de cursos en formació logística és prou variada, normalment són generalistes i tenen per objectiu una formació logística global, pensada més per a persones que vulguin dedicar-se professionalment que no per a usuaris logístics.

Formem i acompanyem al seu personal iniciant-lo en la logística per a que pugui entendre millor el funcionament dels diferents serveis de transport i quin pot ser el més adient en cada moment. Fer “comprensibles” conceptes com la conversió pes / volum de les expedicions, el temps de trànsit, la reexpedició, l’assegurança LOTT o com interpretar les diferents tarifes de transport, pot ser de gran utilitat al seu personal i beneficiós per a la seva empresa.

Adaptem el temari a les seves necessitats, quantifiquem les hores necessàries per assolir els coneixements i fixem un calendari que interfereixi el mínim possible a la seva activitat diària.