Molt sovint es prenen decisions amb caràcter provisional que acaben perdurant en el temps i condicionant futures presses de decisió. Espais, ubicacions, sistemes d’emmagatzematge, eines, personal,… són els que necessita? Podria optimitzar-los o reestructurar-los per afrontar el futur en millors condicions?

Nosaltres analitzem i avaluem la seva logística (situació i disseny del magatzem, sistema de preparació de comandes, embalatges, temps de servei,…) per a que la seva logística l’ajudi a aconseguir els seus objectius.

La seva empresa necessita en major o menor grau de la logística i optimitzar els seus recursos i millorar la seva eficiència ha de ser clau en el present i en el futur.