COM CALCULAR EL VOLUM

Tot i que la base de càlcul és sempre la mateixa, explicarem com es calcula el volum d’un paquet, el volum d’una expedició i el volum d’un palet, que són els casos més freqüents.

VOLUM D'UN PAQUET

Entenem que tots els paquets acostumen a ser quadrats o rectangulars i a tots ells els hi podrem aplicar la mateixa fórmula. En cas de tenir un paquet irregular, prendrem les mides màximes de cada costat i les aplicarem com si el paquet fos regular.

Com fer-ho:

1. Prenem les mides de llarg, ample i alt i les convertim a metres (dividint entre 100).

2. Multipliquem les tres mides entre sí i el valor obtingut serà els metres cúbics que ocupa el paquet.

Per exemple:

Tenim un paquet de 50 x 40 x 60 cm

Dividim 50 entre 100 = 0,5

Dividim 40 entre 100 = 0,4

Dividim 60 entre 100 = 0,6

Multipliquem 0,5 x 0,4 x 0,6 = 0,12 m3

 

VOLUM D'UN PALET

Si hem de calcular el volum que ocupa un material paletitzat, prendrem les mides totals (inclòs el palet) i el calcularem de la mateixa forma que hem calculat el volum d’un paquet.

Si el material no sobresurt del palet, prendrem com a mides (ample i llarg) les del palet i per alçada prendrem la alçada màxima, mesurant des del terra fins al punt més alt del palet.

Per exemple:

Tenim un palet de 120 x 80 x 160 cm

Dividim 120 entre 100 = 1,2

Dividim 80 entre 100 = 0,8

Dividim 160 entre 100 = 1,6

Multipliquem 1,2 x 0,8 x 1,6 = 1,536 m3

VOLUM D'UNA EXPEDICIÓ

Si tenim una expedició amb diferents paquets i necessitem calcular el volum total, calcularem el volum de cadascun dels paquets per separat i els sumarem. El valor resultant serà el volum total de l’expedició.

Per exemple:

Seguint l’exemple anterior, tenim una expedició de 2 paquets de mides 50 x 40 x 60.

El volum de cada paquet serà 0,5 x 0,4 x 0,6 = 0,12 m3

Sumem els volums 0,12 + 0,12 = 0,24 m3

El volum total serà 0,24 m3