Emmagatzematge

Li rebutgen un material i no sap que fer amb ell? Necessita descarregar però el seu vehicle arriba tard? Li ofereixen un negoci que comporta emmagatzemar algun material i vostè no disposa de magatzem? Que li semblaria tenir a la seva disposició les instal·lacions d’un col·laborador que li permetés carregar i descarregar quan vostè ho necessités?

Compti amb nosaltres per a recolzar la seva operativa, recepcionem, emmagatzemem i carreguem o entreguem quan vostè ho necessiti. Volem ser el seu magatzem a Catalunya.